Volg een workshop van !MPULS op het congres Duurzaam Gebouwd

2 november 2016

Innovatief en slim verduurzamen gemeentelijke huisvesting

Op het Duurzaam Gebouwd Congres op 16 november in Almere geeft Tristan Kunen met collega’s een workshop ‘Innovatief en slim verduurzamen gemeentelijke huisvesting’. De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende business case. Onlangs is bekend geworden dat het consortium !MPULS de winnende aanpak heeft ingediend. De komende 10 tot 15 jaar gaan gemeente en !MPULS gezamenlijk deze uitdaging waar maken.

De workshop start om 14.50 uur (ronde C) in workshopruimte 1.

In deze workshop geven Tristan Kunen (Brink Groep, onderdeel van !MPULS), Jaap Strating en Garry Whitrick een toelichting op de vraagstelling van de gemeente, het antwoord van !MPULS, de innovatieve en uitdagende kenmerken van het aanbestedingsproces en de opgave, The Natural Step als leidend principe, en het spanningsveld tussen vastleggen en loslaten.

Op de website van Duurzaam Gebouw lees je de rest van het aantrekkelijke programma van dit congres.