!MPULS uitgeroepen als winnaar van Kantoor vol Energie

ValueCase: Vastgoed niet zien als kostenpost maar als bedrijfsmiddel

7 mei 2015

Innovatief en slim verduurzamen gemeentelijke huisvesting

Vastgoed niet zien als een kostenpost, maar als een bedrijfsmiddel. Dit staat centraal in de ontwikkeling van nieuwe denkrichtingen over rendabele duurzaamheid. In plaats van te sturen op korte termijn rendement, zijn kernwaarden van gebruikers (zoals productiviteit verhogen, waarde creëren en imago verbeteren) leidend. Meer concreet betekent dit dat gebouweigenaren en gebouwgebruikers gezamenlijk komen tot proposities voor een energieneutrale, bestaande kantoorhuisvesting. !MPULS heeft een belangrijke tool opgeleverd; de ValueCase. Dit is geen platte rekenmodule maar een procesaanpak voor energieneutrale huisvesting middels kernwaarden, kritieke prestatie-indicatoren en een bijbehorend value-driven budget.

Lees meer