!MPULS uitgeroepen als winnaar van Kantoor vol Energie

!MPULS uitgeroepen als winnaar van Kantoor vol Energie

17 februari 2014

Het Team !MPULS is de winnaar van de Pitch Kantoor vol Energie. Het team bestaat uit de bedrijven Brink Groep, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak architectenbureau, DWA, Kuijpers installaties en LAUDY Bouw & Ontwikkeling (Ballast Nedam). Samen met Energiesprong, een programma van het ministerie van Wonen en Rijksdienst, moet het de ‘transitie naar energieneutrale kantoren een boost gaan geven’. Eind 2013 deed Energiesprong een oproep voor een ‘Excellent Expertteam’. In totaal hebben negentien teams aan de wedstrijd deelgenomen.

Bekijk de presentatie op PreZi

Ons ideaal

!MPULS: “Ons ideaal, datgene waar wij echt op uit zijn, is een veel betere wereld. Een wereld waarin wij, als we stoppen met werken, of afscheid nemen, van kunnen zeggen: daar heb ik mijn steentje aan bijgedragen. Aan een circulaire economie. Natuurlijk, de fossiele energie hebben we nog nodig om onze kinderen in een betere wereld te laten leven. We zijn jong, bevlogen en enthousiast, zijn een bestaand team, hebben heel veel bestaande en inzetbare tools en modellen. En we hebben de ‘hernieuwbare energie’ van de generatie vóór ons achter ons staan. Dus kennis en vakmanschap: no problem. Maar we willen geen top down model. We willen de verbinding maken!”.

Eindstrijd Kantoor vol Energie

Vier teams kwamen op basis van de inhoud van de ingediende voorstellen in combinatie met de Pitch in de finale. !MPULS was één van de direct geplaatste finalisten. Daarnaast deelde de jury nog twee wildcards uit. Tot het laatst toe bleef het spannend. De leden van de jury hadden hun eigen scorekaarten ingediend bij de organisatie en hielden daarna een openbaar jurydebat. Na de verstrekking van bonuspunten gaf uiteindelijk de score op het scherm de uitslag. Team !MPULS op 1!

De transitie naar energieneutrale kantoren

Infographic!MPULS gaat als ‘Excellent Expertteam’ inhoudelijk invulling en richting geven aan zes deliverables, welke de basis vormen om te komen tot de transitie naar energieneutrale kantoren. De volgende deliverables staan centraal bij het proces tussen gebouweigenaar, huurder, gebruiker(s) en beheerders:

  1. value case,
  2. (taxatie)waarde,
  3. hospitality overeenkomst,
  4. uitvraag vanuit gebouweigenaar,
  5. routekaart naar energieneutraliteit
  6. en vergroten van voorspelbaarheid.

Er staan reeds tien koplopers (eigenaren en gebruikers) klaar die wij geen ‘deals’, maar allianties gaan aanbieden. Want samen staan we sterker. !MPULS geeft energie!

Lees meer